Нові технології та розробки

Технологія виробництва функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці

ОПИС: Розроблена технологія виробництва функціональних комбікормів та збагаченої питної води для молодняка сільськогосподарської птиці дозволяє одержувати комбікорми високої якості, що…

Зниження шкідливості кореневої гнилі озимої пшениці та підвищення продуктивності

ОПИС: Комплекс агрозаходів базується на дослідженнях, які проведені в умовах багатофакторного польового досліду з вивчення впливу різних доз азотних, фосфорних…

Виробництво біогумату – біологічного, екологічно безпечного стимулятора росту рослин

ОПИС: Технологія  виробництва біогумату включає наступні  етапи: механічна деструкція соняшникового лушпиння з певними параметрами; ферментація субстрату при відповідній вологості і…

Нова технологія зварювання неметалевих матеріалів

ОПИС: Отримання якісних зварюваних з’єднань різнорідних матеріалів у твердій фазі за істотної різниці у властивостях; низький рівень залишкових напруг у…

Лазерна рулетка

ОПИС: Дія рулетки базується на вимірюванні фазових співвідношень між випроміненим та відбитим оптичними сигналами. Це універсальний прилад для виконання швидких…

Фотометричне визначення нафти у природній та промислових водах

ОПИС: Методика визначення нафти складається з екстракції нафти рідинним органічним екстрагентом з високим концентруванням проби та наступним вимірюванням оптичної густини…

ПЛАЗМОВА ГАЗИФІКАЦІЯ ТВЕРДИХ ЗЕЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

DESCRIPTION: Non-equilibrium low-temperature plasma is used as a catalyst for plasma-catalyzed technology. A fundamental feature of hybrid plasma-catalyzed technologies is…

ГІБРИДНИЙ АВТОПОЇЗД

ОПИС: Корисна модель відноситься до транспортних комплексів, які включають в себе багатоланкові механічні транспортні засоби, що з’єднані з одним або…

ДАМБА ОБВАЛУВАННЯ З ДРЕНУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ

ОПИС: Дамба обвалування з дренуючим елементом, що складається з тіла дамби, верхового та низового укосів, яка відрізняється тим, що з…

СУЧАСНИЙ СТАН ПІЩАНО-ЛІТОРАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я, ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ ЇХ ІСНУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  буде завершене як прикладне; Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні Наявність патенту:…